Werkprogramma van EBA in 2013

Nieuwsbericht
Datum 25 oktober 2012

Met de verdere harmonisatie van Europese regels en toezicht staat EBA ook in 2013 een druk jaar te wachten.

Logo EBA

De belangrijkste doelstelling van EBA is het bevorderen van de kwaliteit en de harmonisatie van Europees toezicht – in het beleid én de praktijk van het toezicht. Op het programma van 2013 staat een breed scala activiteiten. Ongetwijfeld zal de komst van een Europese toezichthouder invloed hebben op het werkprogramma van de EBA, maar naar verwachting zal de rol van EBA zeker niet kleiner worden.

Hieronder een overzicht van de prioriteiten die EBA heeft gesteld voor het komende jaar.

Regelgeving
EBA zal ook in 2013 druk bezig zijn met de ontwikkeling van technische standaarden, gerelateerd aan de nieuwe Capital Requirements Regulation / Capital Requirements Directive IV.

De volgende onderwerpen zijn daarbij door EBA geïdentificeerd als prioriteiten:

  • Kapitaal: een van de belangrijkste onderdelen van de nieuwe Europese regels is het verbeteren van de kwaliteit van kapitaal. EBA heeft in 2012 diverse technische standaarden geconsulteerd en zal deze in 2013 afronden en publiceren. Daarnaast zal EBA permanent de kwaliteit van kapitaalinstrumenten beoordelen.
  • Liquiditeit: EBA zal de componenten van de twee nieuwe liquiditeitsratio’s, de Liquidity Coverage Ratio en de Net Stable Funding ratio, kalibreren. Daarnaast zal EBA onderzoek doen naar de consequenties en impact van de introductie van deze twee ratio’s.
  • Beloningen: op het gebied van beloningen zal EBA in 2013 een benchmarkstudie uitvoeren naar de beloningspraktijken in de Europese Unie. Verder zal EBA nieuwe technische standaarden ontwikkelen voor het bepalen van vaste en variabele componenten van beloningen.
  • Leverage ratio: de zogenoemde Leverage ratio is bedoeld om te voorkomen dat banken zich niet overmatig financieren met vreemd vermogen. In 2013 onderzoekt EBA de consequenties van de introductie van de Leverage ratio, door middel van een rapportage die EBA hiervoor heeft ontwikkelt. In 2014 brengt EBA hierover een rapport uit.

Praktijk
De belangrijkste taak voor EBA op het gebied van de praktijk van het toezicht is de coördinatie van de stresstest in 2013. Daarnaast zal EBA doorgaan met het uitvoeren van periodieke risk assessments en thematische analyses. Ook zal EBA in 2013 een actieve rol blijven spelen in de Colleges of Supervisors.

Meer informatie?
Voor een uitgebreid overzicht van het EBA werkprogramma zie:

http://www.eba.europa.eu/News--Communications/Year/2012/EBA-s-2013-work-programme.aspx