‘Interne audit onder de loep’

Nieuwsbericht
Datum 25 oktober 2012

Toezichthouder Remco Spigt, registeraccountant van huis uit, onderzoekt de interne audit van banken. Deel 2 van de rubriek Kijkje in de keuken van het toezicht.

 

Remco Spigt

Waarom is de interne audit als onderzoeksthema opgepakt?
Voor de beheersing van de risico’s is een goed functionerende interne audit cruciaal. DNB ziet natuurlijk graag dat banken continue investeren in een kwalitatief hoogwaardige interne audit. Of dat op dit moment gebeurt, daar hebben we onvoldoende zicht op. Vandaar dat we nu de interne audit van banken onder de loep nemen.’

Hot issues?
‘We onderzoeken de kwaliteit, organisatie en bemensing van de interne audit van banken. Daarbij zijn de principes van het Bazels Comité en de Wft ons referentiekader. Vragen zijn bijvoorbeeld: voldoet de interne audit aan de regelgeving en de normen? Houdt de interne auditor zich aan de beroepsregels, kijkt die naar alle risico’s en doet die dat op de goede manier? Verder gaan we na of de interne audit onafhankelijk kan werken, bijvoorbeeld ten opzichte van de Raad van Bestuur. Ander punt is of een bank voldoende investeert in de interne audit of dit juist als een bezuinigingspost aanmerkt.’

Hoe pakken jullie dit aan?
‘Alle banken hebben begin september een self-assessmentvragenlijst gekregen. We verwachten eind oktober de ingevulde vragenlijsten terug te krijgen. Dan gaat ons team aan de slag met de analyse van de antwoorden.’

Wanneer horen banken meer over de resultaten?
‘Plan is om eind december een sectorrapportage uit te kunnen brengen. In die rapportage geven we onze beoordeling van de interne audit van de hele sector weer op basis van dit onderzoek. Daarbij zijn de resultaten anoniem gemaakt. In 2013 zullen we vervolgens een bezoek brengen aan een selectie van banken: dat zijn de banken waar we lacunes of problemen signaleren. Maar als we ergens acute problemen signaleren, nemen we natuurlijk meteen in november al contact op met die bank.’

Interessant werk?
‘Ja. Van huis uit ben ik registeraccountant. Eerder werkte ik bij de interne audit van ABN Amro. Vanaf mei 2008 werk ik als toezichthouder bij DNB. Ik viel met mijn neus in de boter: ken eigenlijk niets anders dan crisis. Ik heb enkele jaren toezicht gehouden op meerdere kleine banken. Sinds juni dit jaar werk ik bij de nieuwe afdeling thematisch onderzoek. Door deze onderzoeken krijg ik een breed zicht op wat er speelt in de sector. Dat maakt het interessant. Bovendien zit er de nodige variatie in. Want volgend jaar zullen we weer andere thema’s gaan onderzoeken.’