Seminar prudentiële rapportages

Nieuwsbericht
Datum 25 oktober 2012

DNB presenteert de best practices voor de rapportages van banken tijdens een seminar op 12 december.

Seminar prudentiële rapportages

DNB heeft de betrouwbaarheid van de liquiditeit- en solvabiliteitrapportages van negen banken onderzocht. Dit als onderdeel van het themaonderzoek 'Beter toezicht door betere data'. Hoofdconclusies zijn dat geen enkele onderzochte bank alles helemaal correct doet en dat een aantal dezelfde problemen/fouten bij meerdere banken voorkomt. De specifieke resultaten zijn teruggekoppeld aan de individuele ondernemingen. Nu is het tijd om de generieke uitkomsten met de sector te delen. Dat doet DNB tijdens een middagseminar op 12 december. Dit seminar is bedoeld voor financieel managers, controllers en (interne) accountants die betrokken zijn bij het prudentiële rapportageproces. 

Programma
Tijdens het seminar presenteert DNB de best practices en de frequente tekortkomingen in de rapportages op basis van de eigen onderzoeksbevindingen.

Daarnaast geven vertegenwoordigers van banken en accountantsorganisaties hun visies op het rapportageproces vanuit hun eigen werkveld. Tevens stelt DNB u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de Capital Requirements Directive IV, mede in het licht van de betrouwbaarheid van de prudentiële rapportages. Tot slot is er een paneldiscussie over de betrouwbaarheid van de rapportages aan de hand van meerdere stellingen.

Tijdens het informele gedeelte van dit seminar krijgt u de gelegenheid om kennis te maken met Jos Heuvelman, divisiedirecteur toezicht banken per 1 oktober.

Praktisch

  • Datum: 12 December 2012

Noot: in een eerdere Nieuwsbrief heeft een andere voorlopige datum gestaan. De nieuwe datum, 12 december, staat definitief vast.

  • Tijdstip: 12.00 – 17.00 (met vooraf lunch en afsluitend borrel)
  • Locatie: Auditorium DNB, Westeinde 1, Amsterdam

Let op: U moet een geldig identiteitsbewijs meenemen om toegang te krijgen tot het gebouw en vervolgens door een detectiepoort. Dit kan extra tijd kosten.

Inschrijven
Inschrijven kan door bijgevoegd inschrijfformulier voor 1 december 2012 te retourneren aan: evenementen@dnb.nl