‘DNB positief over Europees toezicht’

Nieuwsbericht
Datum 25 oktober 2012

‘Een effectieve Europese bankenunie kan de negatieve spiraal doorbreken’. Een interview met Anthony Kruizinga, afdelingshoofd Toezicht beleid.

Anthony Kruizinga

DNB is voorstander van een Europese bankenunie. Waarom?
‘De Europese schuldencrisis is nog altijd de meest acute bedreiging voor de financiële stabiliteit. Met de crisis zie je dat de verwevenheid tussen banken en nationale overheden verder toeneemt: problemen van banken leiden ertoe dat overheden in de problemen komen en vice versa. De problemen zijn te complex, vaak grensoverschrijdend en financieel niet meer behapbaar voor nationale overheden. Een effectieve Europese bankenunie kan uitkomst bieden om aan deze negatieve spiraal te ontsnappen.’

Is Europees toezicht afdoende of is er meer nodig?
‘We zijn positief over het idee van Europees toezicht. Dit in de verwachting dat problemen met banken op Europees niveau doortastender kunnen worden opgelost. Maar met alleen de invoering van Europees toezicht zijn we er nog niet. Er moet veel meer gebeuren. DNB wil dat een aantal zaken gelijk opgaan: toezicht op banken in de eurozone bij de Europese Centrale Bank, een nieuwe Europese resolutie-autoriteit om instellingen die in moeilijkheden zijn te kunnen herkapitaliseren of afwikkelen, én een Europees depositogarantiefonds.'

Gaat de Europese toezichthouder straks letten op de ‘zwaargewichten’ en richten nationale als DNB zich dan op de kleintjes?
‘Vaak wordt gedacht dat het Europees toezicht alleen gaat om de ‘VIPS’ in de bankenwereld, de zogenoemde E-SIB’s, Europese ‘systematically important banks’. Dat klopt natuurlijk, want als het daar mis gaat dan heeft dat grote impact. Maar dat volstaat niet. Integendeel, naar ons idee moet de Europese toezichthouder zich ook richten op de banken die het grootste risico vormen. En, dat zijn niet per definitie de grote jongens. Kijk bijvoorbeeld naar de problemen met de cajas in Spanje.’

Wanneer gaat het Europees toezicht van start?
‘Dat is nu nog niet formeel besloten. Het ziet er naar uit dat er een start wordt gemaakt in 2013. De invulling van de toezichttaak zal zich dan in 2013-2014 geleidelijk in fasen uitbreiden. Stukje bij beetje zullen steeds meer beslissingen en taken overgaan van de nationale naar de Europese toezichthouder en zal DNB een bijkantoor van de ECB worden.’

Meer informatie
Meer informatie over de schuldencrisis en de Europese bankenunie staat in het Overzicht Financiële Stabiliteit van oktober.