'Ik ga graag op bezoek bij een bank'

Nieuwsbericht
Datum 25 september 2012

Een interview met Michel van de Kamer (41 jaar), toezichthouder banken. Het eerste deel van de rubriek ‘Kijkje in de keuken van het toezicht’.

Michel vd Kamer

rong>Welke banken vallen onder jouw hoede?
‘Ons team, we zijn met ons tienen, houdt toezicht op zo’n tachtig kleine en middelgrote banken. Sinds juni hanteren we de nieuwe toezichtaanpak: we houden groepstoezicht op deze banken en daarbinnen richten we ons op de problemen en risico’s. We hebben een indeling gemaakt in zes clusters van soortgelijke banken, zoals de zelfstandige banken, de branches en de overheidsbanken. Ik coördineer het groepstoezicht op het cluster private banks, de banken die het vermogensbeheer doen voor vooral de Nederlandse markt. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het toezicht op een aantal specifieke banken.’
 
Hoe gaat dat in de praktijk?
‘De ontwikkelingen bij de private banks volg ik op de voet – op basis van externe ontwikkelingen en de signalen die we krijgen vanuit andere afdelingen binnen DNB. Je kunt natuurlijk niet in je eentje alle issues tegelijk doen. Daarom werken we nu ook veel meer samen dan voorheen, vooral met financieel risicospecialisten en met de collega’s van een nieuwe afdeling die zich richt op thematisch toezicht. Een voorbeeld: onze expert marktrisico neemt iets waar in de sector, geeft dat door aan de toezichthouders en die gaan daarmee vervolgens aan de slag. Het is goed om met meerdere personen vanuit verschillende invalshoeken naar een bank te kijken: twee zien meer dan één. Die samenwerking geeft meer dynamiek, focus en combineert beter het macro- met het microtoezicht.’
 
Nadelen?
‘Schaduwzijde vind ik dat we bij sommige banken minder over de vloer komen. Het is een kwestie van balanceren tussen het onderhouden van een goede relatie en het focussen op de risico’s die vanuit het groepstoezicht gesignaleerd worden. Banken zijn eraan gewend om geregeld ‘even bij te praten’. Dat doen we nog steeds natuurlijk. Maar dan wel met een duidelijk doel voor ogen.’ 
 
Interessant werk?
‘Ja. Ik werk nu elf jaar bij DNB. Van huis uit ben ik accountant maar het toezicht is veel breder dan puur de cijfertjes. Ik ga graag op bezoek bij een bank: dat doe ik zeker twee dagen per week. Het allerleukste vind ik het om met de verantwoordelijke bankmensen te praten over de ontwikkelingen in de sector, de strategie, de cultuur en dan specifiek de daarbij behorende (prudentiele) problemen. En ik merk dat zij dat ook enorm waarderen. Als ik ergens een dag ben voor onderzoek, komen er vaak mensen spontaan langs om iets te bespreken. Ik zie dan ook graag dat we daarvoor voldoende tijd blijven nemen.’