Besluitvorming van EBA

Nieuwsbericht
Datum 25 september 2012

De Board of Supervisors hakt de knopen door. Maar ook andere organen zijn betrokken bij de besluitvorming van EBA. 

Logo EBA

De Board of Supervisors is het hoogste en besluitvormende orgaan van de European Banking Authority (EBA). De 29 leden van de Board zijn de hoogste verantwoordelijke prudentiële toezichthouders van de EU-lidstaten, samen met de voorzitter en vice-voorzitter.

 

Voor Nederland is dit Jan Sijbrand, directeur toezicht van DNB. Het voorzitterschap is in handen van Andrea Enria. De Board neemt de meeste besluiten op basis van een simpele meerderheid van stemmen. Echter, voor de besluitvorming over regelgeving geldt dat meer dan 74 procent van de stemmen nodig is, met een stemverhouding volgens het Verdrag van Nice. 
 
Voorbereiding door nationale toezichthouders
Het dagelijks bestuur van EBA is in handen van de Management Board, een comité van zes leden. Deze Board zorgt voor de voorbereiding van de besluitvorming. Het feitelijke werk, dat voorafgaat aan de besluitvorming, wordt gedaan door vijf Standing Committees, met daaronder subgroepen voor alle inhoudelijke onderwerpen. De Standing Committees en de subgroepen bestaan uit experts van nationale toezichthouders. Ook medewerkers van DNB zijn vertegenwoordigd in deze werkgroepen. Daarnaast zijn er meerdere DNB-medewerkers voor één of twee jaar gedetacheerd bij EBA. 
 
Banking Stakeholder Group
Ook andere, niet-toezichthoudende, belanghebbenden kunnen invloed uitoefenen. Dat kan in de Banking Stakeholder Group, een groep met dertig deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van krediet- en beleggingsinstellingen in Europa, consumentenorganisaties, academici en andere belanghebbenden. Deze Banking Stakeholder Group is een belangrijk klankbord voor EBA. Ze faciliteert het consultatieproces dat EBA uitvoert voor alle standaarden en richtlijnen. De enige Nederlandse deelnemer is Arnold Kuijpers van de Rabobank. 
 
Meer informatie?