'Ik heb heel veel financiële transacties met banken gedaan'

Nieuwsbericht
Datum 25 september 2012

Jos Heuvelman is een financiële markten-man in hart en nieren. Een kennismakingsinterview met de nieuwe divisiedirecteur toezicht banken.

Jos Heuvelman

Jos Heuvelman heeft vele jaren leiding gegeven aan het toezicht: als divisiedirecteur toezicht op pensioenfondsen (2004 – 2010) en vervolgens bij het toezicht op verzekeraars. Per 1 oktober is hij benoemd tot divisiedirecteur toezicht op banken.


Je bent gepokt en gemazeld in het toezicht: wat is je drijfveer?
‘Als toezichthouder heb je een grote verantwoordelijkheid, want het gaat uiteindelijk over het financiële wel en wee van alle Nederlanders. Daar willen wij ons steentje aan bijdragen – en daar mogen de instellingen ook op rekenen. Als toezichthouder ben je steeds weer op zoek naar nieuwe oplossingen en doe je er alles aan om  te voorkomen dat het ergens mis gaat. Daar ligt de uitdaging. Bovendien, het is weliswaar allemaal toezicht, maar zeker de laatste paar jaar is dat volop in beweging.’

Van huis uit toezichthouder?
‘Nee. Ik heb econometrie gestudeerd aan de Universiteit van Groningen (1985) en economie aan de Universiteit van Amsterdam (1989). Vijftien jaar lang heb ik bij de afdeling financiële markten van de Nederlandsche Bank gewerkt. In 2003 ben ik overgestapt naar toezicht, maar ik zie mezelf eigenlijk nog steeds vooral als een financiële markten-man: dat ben ik in hart en nieren. Soms mis ik wel eens de dynamiek van de financial markets. Als toezichthouder sta je niet midden in het speelveld, maar langs de zijkant. Niet dat je stil staat. Integendeel. In het toezichtwerk heb ik trouwens wel veel aan mijn kennis en ervaring met de markten, de instrumenten en de instellingen. Ik heb heel veel financiële transacties met banken gedaan. Die veldervaring komt me nu zeer goed van pas.’

Verandert het toezicht op banken met jouw komst?
‘Nee, onze  toezichtaanpak zal nu niet direct veranderen. We hebben in het toezicht het laatste jaar een lijn ingezet, die ook sterk internationaal wordt bepaald, om te komen tot een indringender en meer vasthoudend toezicht. We hebben een nieuwe aanpak, nieuwe werkwijzen, doen meer thematisch toezicht en zoomen in op waar de risico’s liggen. Die lijn wil ik met verve doorzetten.’

Wat wordt je eerste agendapunt?
‘De kredietverlening. De financiële markten ken ik goed, maar het dossier bancaire kredietverlening is nog nieuw. Dus om te beginnen ga ik me daarin verdiepen. Ik wil zo snel mogelijk kennismaken met de key players in de bancaire wereld en specifiek op dit dossier bedrijven gaan bezoeken.’