Nieuwsbrief Beleggingsondernemingen

DNB publiceert de Nieuwsbrief Beleggingsondernemingen om de wederzijdse verwachtingen tussen DNB en de beleggingsondernemingen te verhelderen. In de nieuwsbrief licht DNB haar visie toe op actuele onderwerpen en thema's. Daarnaast bevat de nieuwsbrief praktische informatie die voor beleggingsondernemingen van belang is.
U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt.
Voor de meest recente nieuwsbrieven vanaf 1 juli 2014 klikt u hier

Nieuwsbrief Beleggingsondernemingen, maart 2014
In dit nummer: Belangrijke veranderingen in de rapportageverplichting voor beleggingsondernemingen, Rapportage in e-Line DNB.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Beleggingsondernemingen, december 2013
Speciale editie: Wat betekenen CRR en CRD IV voor beleggingsondernemingen?
Bekijk hier de nieuwsbrief 

Nieuwsbrief Beleggingsondernemingen, september 2013
In dit nummer: Uitnodiging seminar CRD IV, Uitkomsten onderzoek beleggersgiro, Voorkom problemen in uw betalingsverkeer: stap tijdig over op IBAN!, Beter toezicht door betere data, Jaarrekening, accountantsverslag en management letter, Provisieverbod per 1 januari 2014, Spelregels verklaringen van geen bezwaar gekwalificeerde deelneming,  Kosten toezicht.
Bekijk hier de nieuwsbrief