CRD IV

Nieuwsbericht
Datum 18 februari 2013

De Capital Requirements Directive (CRD) IV is niet, zoals eerder gepland, per 1 januari 2013 in werking getreden. Verwacht wordt dat het Europees Parlement begin 2013 over het onderwerp zal stemmen. DNB gaat er momenteel van uit dat CRD IV op zijn vroegst medio 2013 gepubliceerd zal worden. Dat zou betekenen dat per 1 januari 2014 de Richtlijn (CRD) én de Verordening (CRR) in werking kunnen treden. Aangezien de onderhandelingen nog niet zijn afgerond, is dit nog niet met zekerheid te zeggen.

DNB wijst er op dat vrijwel alle sectoren onder die onder prudentieel toezicht staan op enigerlei wijze rekening zullen moeten houden met de CRD IV wijzigingen. Daarnaast dienen onder toezicht staande instellingen binnen dezelfde groep, aan CRD IV te voldoen.

De verwachte eerste toepassing van CRD IV op 1 januari 2014 impliceert vooralsnog dat de eerste uitvraag van rapportages over die datum, of (voor sommige rapportages) over ultimo Q1 2014 plaats vindt. De uitvraag, frequentie en indieningstermijn van rapportages worden vastgesteld door middel van binding technical standards van de Europese Bankenautoriteit.

Voor meer informatie kunt u mailen naar crd@dnb.nl.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief