Bankierseed

Nieuwsbericht
Datum 18 februari 2013

Per 1 januari 2013 geldt de Regeling eed of belofte financiële sector Wft 2013. Deze is van toepassing op (mede-) beleidsbepalers en commissarissen / leden van Raad van Toezicht van financiële ondernemingen, dus ook op beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen.

Bankeneed

De regeling houdt in dat de te benoemen persoon binnen drie maanden na zijn/haar benoeming een eed of belofte aflegt. De te benoemen persoon verklaart dat hij/zij in de functie naar eer en geweten zal handelen en belangen goed zal afwegen.

 

 

Ook belooft of zweert de aflegger dat hij/zij de functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen zich zal houden aan wetten en reglementen die op de instelling van toepassing zijn. Het niet afleggen van de eed of belofte of het niet naleven daarvan kan gevolgen hebben voor de geschiktheid.
 
Dagelijks beleidsbepalers van financiële ondernemingen leggen de eed of belofte af ten overstaan van een persoon in hogere functie en in tegenwoordigheid van een andere vertegenwoordiger van de onderneming. Overige in dit kader betrokken functionarissen leggen de belofte of de eed af ten overstaan van een beleidsbepaler en een andere vertegenwoordiger van de onderneming. Personen in ondersteunende functies die niet behoren tot de kernactiviteiten (bijv. catering), hoeven geen eed of belofte af te leggen.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief