Nieuwsbrief Betaalinstellingen

DNB publiceert de Nieuwsbrief Betaalinstellingen om de wederzijdse verwachtingen tussen DNB en de  betaalinstellingen te verhelderen. In de nieuwsbrief licht DNB haar visie toe op actuele onderwerpen en thema's. Daarnaast bevat de nieuwsbrief praktische informatie die voor betaalinstellingen van belang is.

U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt.
Voor de meest recente nieuwsbrieven vanaf 1 juli 2014 klikt u hier

Nieuwsbrief Betaalinstellingen, december 2013 
In dit nummer: Project Anoniem Betalen, Betaalinstellingen versterken financiële positie, Strengere controle op tijdigheid en kwaliteit financiële rapportages, Meer aandacht nodig voor beheersing IT-risico’s, Betrouwbaarheid bestuurders: meld tijdig alle relevante feiten.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Betaalinstellingen, juli 2013 
In dit nummer: 10 procent van de betaalinstellingen voldoet niet aan financiële vereisten, Betaalinstellingen bereiden zich voor op SEPA, DNB onderzoekt money transfers bij Nederlandse bijkantoren, Incident? Meld het direct aan DNB!
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Betaalinstellingen, februari 2013 
In dit nummer: Money transferondernemingen nemen maatregelen om witwasrisico’s te beperken, DNB onderzoekt risico’s nieuwe betaalvormen, Vergroot uw weerstand tegen cybercrime, Volgende stap naar Europese markt voor betaaldiensten.
Bekijk hier de nieuwsbrief 

Nieuwsbrief Betaalinstellingen, december 2012
In dit nummer:
‘DNB nodigt kandidaat-bestuurders uit voor een toetsingsgesprek’, Resultaten thematisch toezicht op betaalinstellingen in 2012, Prudentiële rapportageverplichting ingevoerd voor Money transfers ondernemingen, Vernieuwde notificatieprocedure voor betaalinstellingen.
Bekijk hier de nieuwsbrief 

Nieuwsbrief Betaalinstellingen, juli 2012
In dit nummer: Vernieuwingen in het toezicht op betaal- en elektronischgeldinstellingen, Reikwijdte betaaldienstverlening verduidelijkt, Maak kennis met Heidi Broekhuis, Spelregels geschiktheidstoetsing, Aanpassing notificatieprocedure en registratie Nederlandse betaaldienstagenten, Vanaf 1 juli 2012 vallen geldwisselkantoren onder de Wft.
Bekijk hier de nieuwsbrief 

Nieuwsbrief Betaalinstellingen, maart 2012

De eerste versie van deze nieuwsbrief is in print verschenen. Deze is als pdf-versie beschikbaar.

In dit nummer: Nieuwe aanpak toezicht op betaalinstellingen, Themaonderzoek ‘Money Transfers 2011/2012’, Themaonderzoek ‘Betaal- en elektronischgeldinstellingen 2012’, Notificaties betaalinstellingen.