Prudentiële rapportageverplichting ingevoerd voor Money transfers ondernemingen

Nieuwsbericht
Datum 3 december 2012

DNB organiseert op 4 december 2012 een seminar voor de money transfer ondernemingen, waar DNB de rapportageverplichtingen en het gebruik van e-Line verder zal toelichten.

Wereldwijd congres in Amstedam

Het toezicht van DNB heeft zich bij de money transfer ondernemingen (MTO’s), wat betaalinstellingen met een vergunning voor betaaldienst 6 zijn, tot dusver gericht op de beheersing van integriteitsrisico's, zoals witwassen en sanctiewetgeving. Dit gaat echter veranderen. De MTO’s moeten, net zoals de andere betaalinstellingen, aantonen dat ze blijvend voldoen aan de voor hun geldende vermogensvereisten. De MTO’s moeten per 31 december 2012 hun eerste financiële rapportage over 2012 aan DNB verstrekken.
 
Voor de money transfer ondernemingen geldt als solvabiliteitseis de vermogensberekening methode B. Deze vermogenseis is opgenomen in de vergunning die aan de onderneming is uitgereikt. Om gebruik te kunnen maken van het systeem zal DNB binnenkort een brief met instructies en inlogcodes aan de ondernemingen verstrekken.  
  
Prudentiële rapportages en e-Line
Betaalinstellingen staan in Nederland sinds 2010 onder prudentieel toezicht van DNB. De onder toezicht staande betaalinstellingen en de elektronisch geldinstellingen moeten halfjaarlijks rapporteren. Dit regime is lichter dan bij de andere financiële ondernemingen, zoals banken of verzekeraars die maandelijks moeten rapporteren. DNB heeft voor een efficiënte verwerking van de financiële informatie een op de sector aangepast geautomatiseerd systeem beschikbaar, e-Line.  
 
Dit systeem maakt datacommunicatie via een beveiligde verbinding mogelijk tussen de betaalinstellingen en DNB. Met uitzondering van de money transferkantoren hebben alle betaalinstellingen inmiddels de financiële informatie over het eerste halfjaar van 2012 aan DNB gerapporteerd. Deze rapportages zijn voor DNB van belang om vast te stellen dat de betaalinstelling blijvend voldoet aan de vermogensvereisten.

Aankondiging
Informatiemiddag Geldtransfermarkt:
Datum en tijd : dinsdagmiddag 4 december 2012
Locatie: Westeinde 1, Amsterdam
Aanmelding: Aanmelding vooraf via infobetaalinstelling@dnb.nl is verplicht, graag alle namen doorgeven van de aanwezigen.