Vernieuwde notificatieprocedure voor betaalinstellingen

Nieuwsbericht
Datum 3 december 2012

Per 1 januari 2013 verandert de notificatieprocedure voor betaalinstellingen. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen voor de (Nederlandse) betaaldienstagenten.

Pin automaat

Betaaldienstagenten in Nederland
De opening van een nieuwe betaaldienstagent in Nederland van een Nederlandse vergunninghoudende betaalinstelling hoeft alleen nog maar te worden gemeld aan DNB. Dit geldt vanaf 1 januari 2013. Deze melding is verplicht en noodzakelijk voor de opname van de agent in het DNB-register. Tot nu toe werd een nieuwe Nederlandse betaaldienstagent ter beoordeling bij DNB voorgelegd.

De betaalinstellingen zijn verplicht om de betaaldienstagenten te beoordelen op basis van de benodigde documenten, zie artikel 140a Bpr. De betaalinstellingen moeten de meldingen en de beoordeling ervan altijd beschikbaar hebben voor het geval dat DNB deze informatie opvraagt. Met deze herziening beoogt DNB de notificatieprocedure duidelijker en eenvoudiger te maken voor de betaalinstellingen.

Notificatie naar landen in de Europese Economische Ruimte (EER)
Tevens wil DNB meer duidelijkheid en eenvormigheid in het afhandelen van de notificatieverzoeken van Nederlandse vergunninghoudende betaalinstellingen.
DNB zal op 1 januari 2013 de vernieuwde formulieren en meer informatie over de procedures beschikbaar stellen op de DNB-website (www.dnb.nl).
Een belangrijke wijziging is dat DNB enkel nog notificatieverzoeken in behandeling neemt, die alle benodigde documenten bevatten. Onvolledige notificatieverzoeken neemt DNB nadrukkelijk niet langer in behandeling.