Vergroot uw weerstand tegen cybercrime

Nieuwsbericht
Datum 18 februari 2013

Financiële ondernemingen, waaronder betaalinstellingen, zijn steeds vaker doelwit van cybercrime. Dit bedreigt de goede werking van het betalingsverkeer. Hoog tijd uw informatiebeveiliging op het door DNB vereiste niveau te brengen. Hieronder geeft DNB een model om het niveau van informatiebeveiliging te kunnen bepalen.

4 Cybercrime

Is de informatiebeveiliging van uw onderneming voldoende op peil? DNB biedt u de mogelijkheid een self-assessment te doen met een speciaal daarvoor ontwikkeld model. Hiermee kunt u een inschatting maken van het niveau van de informatiebeveiliging van uw onderneming. Vervolgens kunt u bepalen of verbeteracties nodig zijn. De logische toegangsbeveiliging tot kritische informatie en de beveiliging van vertrouwelijke informatie zijn onder andere onderwerpen die aan bod komen. Waar nodig verwacht DNB dat u op korte termijn actie onderneemt om het beveiligingsniveau op het gewenste peil te brengen. Klik hier voor het model ‘DNB-toetsingskader security management’.

 

Cybercrime
Op basis van recent onderzoek heeft DNB vastgesteld dat bij een meerderheid van de onderzochte financiële ondernemingen informatiebeveiliging nog niet op het door DNB vereiste niveau is. Tegelijkertijd zijn financiële ondernemingen en hun klanten steeds vaker doelwit van cybercrime aanvallen. Daarbij neemt zowel het aantal incidenten als de bijbehorende impact en financiële schade toe.
 
Adequate informatiebeveiliging
Een adequate informatiebeveiliging is essentieel voor uw onderneming. Het verkleint de kans dat cybercriminelen een geslaagde aanval kunnen doen op uw onderneming en uw klanten.
Cybercrime bedreigt niet alleen uw individuele onderneming, maar het versterkt ook de kans op financiële en reputatieschade en kan leiden tot ondermijning van het vertrouwen in de financiële sector.
 
Meer informatie?
Voor eventuele vragen naar aanleiding van dit artikel of over het self-assessment model kunt u contact opnemen met onze experts: de heer M. ten. Brink, (email M.ten.Brink@dnb.nl) of de heer M.P.P. Baveco (email M.P.P.Baveco@dnb.nl).

Meer informatie over informatiebeveiliging kunt u hier vinden.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief