Money transferondernemingen nemen maatregelen om witwasrisico’s te beperken

Nieuwsbericht
Datum 18 februari 2013

Een gesprek met Fred de Rooij, toezichthouder op betaalinstellingen, waarin hij de resultaten van het themaonderzoek naar money transferondernemingen in 2012 toelicht en aangeeft wat DNB verwacht van deze ondernemingen in 2013.

Fred de Rooij

Hoe loopt het themaonderzoek naar money transfer ondernemingen?
'Begin 2011 is DNB gestart met het analyseren van alle geldtransacties die worden uitgevoerd door money transfer ondernemingen (MTO’s). Deze analyses gaven ons een helder beeld van de pijnpunten in de markt, waarbij zichtbaar werd welke klanten mogelijk ongebruikelijke transacties verrichtten en op welke locaties deze transacties werden uitgevoerd. Zo konden we heel gericht toezichtbezoeken uitvoeren en de MTO’s laten zien waar hun organisatie nog kwetsbaar was voor witwasrisico’s. Door dit met de analyses duidelijk te maken, voelden de MTO’s de noodzaak om actie te ondernemen om de witwasrisico’s te verminderen. Zo zijn onder meer 20 locaties door de MTO’s gesloten die systematisch ongebruikelijke transacties voor klanten hadden verricht'. 
 
Welke resultaten zie je in de markt door het themaonderzoek? 
'Uit de transactieanalyses die wij uitvoeren komt duidelijk naar voren dat de extreme bedragen zijn verdwenen, dit uit zich ook in een lager gemiddeld transactiebedrag in de hele sector. De verschillende MTO’s hebben serieuze inspanningen en investeringen gedaan om deze excessen in de toekomst te voorkomen, zoals verbetering van het niveau van de compliance afdeling, actieve monitoring van agenten en klanten en goede opleidingen voor de medewerkers. Tot slot hebben enkele MTO’s in overleg met DNB stevige maatregelen genomen door het instellen van (lage) transactielimieten'. 
 
Welke reacties kreeg je op het onderzoek?
'We hebben de MTO’s uitgenodigd op ons seminar van 4 december 2012 om de resultaten met hen te delen. Op dit seminar heeft DNB de MTO’s verder voorgelicht over de vereenvoudigde notificatieprocedure en de introductie van de prudentiele rapportages. Daarbij waardeerden de MTO’s de actieve rol van DNB door via een seminar te informeren over de resultaten van het onderzoek en de veranderingen binnen het toezicht. Tevens was het een mooi moment voor de bestuurders en compliance officers om ook met de toezichthouder te spreken over nieuwe trends en ontwikkelingen'. 
 
Waarin kunnen money transferkantoren nog verder verbeteren?
'Juist het continue aandacht houden voor nieuwe criminele trends is belangrijk voor de MTO’s. De ‘money mules’ en ‘romance fraude’ zijn momenteel populaire trends bij de MTO’s. Door hier aandacht voor te houden en dit ook op te nemen in de opleidingsprogramma’s van de medewerkers, kunnen de risico’s worden beperkt'. 
 
Wat verwacht DNB van money transferkantoren in 2013?
'DNB verwacht van de MTO’s dat ze een volgende stap in de beheersing van de witwasrisico’s zullen zetten. De MTO’s moeten beschikken over voldoende kennis en middelen om excessen te kunnen voorkomen, denk hierbij aan het uitvoeren van eigen transactieanalyses en het monitoren van klanten en agenten. Ook verwacht de toezichthouder dat de MTO’s zelf het initiatief nemen voor voldoende opleiding van de agenten en een nauwe betrokkenheid creëren tussen de eigen compliance-afdeling en de agenten. Wanneer dit niet gebeurt, zal DNB niet schromen om handhavend op te treden bij de betreffende MTO'.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief