Volgende stap naar Europese markt voor betaaldiensten

Nieuwsbericht
Datum 18 februari 2013

In 2012 is DNB gestart met een evaluatie van de werking van de regelgeving voor het verrichten van betaaldiensten. Een toelichting.

Europese vlag

Sinds 2009 is de richtlijn betaalinstellingen (nr. 2007/64/EG) van kracht binnen de Europese Unie. Daarmee is een stap gezet met de harmonisatie van de interne markt voor betaaldiensten. Nu kunnen betaalinstellingen in verschillende lidstaten betaaldiensten verrichten op grond van een vergunning onder het toezicht van de lidstaat van herkomst.
 
Evaluatie
In 2012 is DNB een evaluatie gestart om de effectiviteit van de regelgeving voor het verrichten van betaaldiensten te onderzoeken. Ook onderzoekt DNB of de doeleinden van het toezicht zijn bereikt. Daartoe is advies gevraagd aan onder andere de branchevereniging voor betaalinstellingen (VBIN) en aan de Nederlandse Vereniging van Geldtransactiekantoren (NVGTK). Onder effectiviteit van de regelgeving wordt niet alleen verstaan de toepasselijkheid van de regelgeving, maar vooral of de regels en het toezicht ook hebben bijgedragen aan een werkende Europese markt, waarbij de betaaldienstverleners onder gelijke regelgeving kunnen opereren in binnen- en buitenland. De evaluatie zal vermoedelijk in februari 2013 worden afgerond.
 
Gedragsregels
De richtlijn is in Nederland in het najaar van 2009 in werking getreden. Dat betekent dat het een ieder met zetel in Nederland verboden is om zonder een door DNB verleende vergunning het bedrijf van betaaldienstverlener uit te oefenen. Banken zijn van deze vergunningplicht uitgezonderd, maar moeten wel voldoen aan de geldende gedragsregels voor betaaldienstverleners. Het gaat om regels met betrekking tot informatieverplichtingen voor betaaldienstverleners, alsmede de rechten en plichten met betrekking tot de aanbieding en het gebruik van betaaldiensten.
 
DNB is, naast het verlenen en intrekken van vergunningen, verantwoordelijk voor het prudentiƫle toezicht op betaalinstellingen, de verantwoordelijkheid voor het gedragstoezicht op betaalinstellingen en overige betaaldienstverleners (banken) berust bij de AFM.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief