DNB onderzoekt risico’s nieuwe betaalvormen

Nieuwsbericht
Datum 18 februari 2013

Nieuwe betaalvormen bieden mogelijkheden voor innovatie in het betalingsverkeer, maar ook (integriteits)risico’s. DNB start daarom een themaonderzoek hoe de betaalinstellingen met deze risico’s omgaan.

Fred de Rooij

De afgelopen jaren zijn diverse nieuwe betaalvormen op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Deze nieuwe betaalvormen worden in toenemende mate aangeboden door niet-bancaire betaalinstellingen.

DNB staat positief tegenover deze innovatie in het betalingsverkeer. De nieuwe betaalvormen vergroten de gebruiksmogelijkheden voor bijvoorbeeld internetbetalingen. Wel is het zaak dat hierdoor de controle over de integriteit van het betalingsverkeer niet verloren gaat. Zo wordt het bij deze betaalvormen soms ook ondoorzichtiger wie uiteindelijk aan wie betaalt. Een voorbeeld hiervan is de prepaid card, waarop men anoniem aanzienlijke bedragen kan laden die relatief eenvoudig grensoverschrijdend kunnen worden gebruikt.
 
Te nemen maatregelen door betaalinstellingen
DNB zal onderzoeken of de nieuwe betaalvormen mogelijk een hoog risico vormen voor het faciliteren van witwassen, omzeiling van sanctiewetgeving, criminele betaalstromen en terrorismefinanciering. DNB verwacht ook van de aanbieders van nieuwe betaalmethoden dat zij hun klanten kennen en voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. Het niveau van de controles is op dit moment nog laag en steunt in veel gevallen op bancaire controles. De instellingen dienen zich ervan bewust te zijn dat ook zij, door niet te voldoen aan de wettelijke vereisten, onbewust kunnen meewerken aan het verwerken van betaalstromen voor criminele activiteiten. Bij nieuwe betaalvormen moeten de betaalinstellingen effectieve maatregelen nemen die het mogelijk maken de identiteit van betaler en ontvanger door de hele betaalketen te volgen en verdachte transacties tijdig op te merken en te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
 
Onderzoek
DNB gaat in 2013 de betaalinstellingen om informatie vragen over hun controles. Verder zal DNB bij een aantal betaalinstellingen, die betaalproducten aanbieden met verhoogde integriteitsrisico’s, onderzoeken uitvoeren. In een aantal gevallen kan DNB ter verificatie bij de instellingen transacties opvragen om te beoordelen of hierin voldoende informatie is opgenomen. Betaler en ontvanger moeten zichtbaar of herleidbaar zijn. Als blijkt dat instellingen onvoldoende maatregelen nemen of bewust non-compliant hebben gehandeld bij uitgevoerde betalingen, zal DNB tot handhaving overgaan. Tot slot wil DNB door middel van een bijeenkomst en nieuwsbrieven de bekendheid in de sector met de geldende wet- en regelgeving vergroten.
 
DNB vraagt de betaalinstellingen nu al een inschatting te maken van de risico’s van de eigen producten. Het onderzoek naar de betaalvormen en de beheersing ervan zal in de tweede helft van het jaar starten.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief