Reikwijdte betaaldienstverlening verduidelijkt

Nieuwsbericht
Datum 6 juli 2012

DNB heeft een drietal Q&A's gepubliceerd over de reikwijdte van betaaldienstverlening. Dit om duidelijk te maken voor welke diensten een betaaldienstvergunning verplicht is en voor welke niet.

Reikwijdte betaaldienstverlening

De implementatie van de PSD-richtlijn (Payment Services Directive) in 2009 in de Wet op het financieel toezicht (Wft) heeft ertoe geleid dat de Wft zeven verschillende betaaldiensten onderscheidt. In de praktijk is het niet eenvoudig om vast te stellen of bepaalde voorgenomen diensten binnen de reikwijdte vallen en of er een vergunning nodig is. Ook is het voor ondernemingen op basis van de beschrijvingen van de betaaldiensten (zoals benoemd in de bijlage van de PSD-Richtlijn) niet altijd duidelijk onder welke betaaldienst(en) de voorgenomen activiteiten zouden vallen.
 
DNB heeft daarom een drietal Q&A's, inclusief voorbeelden, gepubliceerd op ‘Open Boek Toezicht’:
 
1. Reikwijdte betaaldienstverlening
2. Betaaldiensten die onder de vergunningplicht vallen
3. Betaaldiensten die zijn uitgezonderd van de Wft 

In deze Q&A’s komen vragen aan bod als ‘Wie kwalificeert als betaalinstelling?’ en ‘Wat is betaaldienstverlening in Nederland?’. Dit moet ondernemingen meer duidelijkheid bieden over de reikwijdte van de verschillende betaaldiensten en over het actuele beleid van DNB in deze reikwijdtevraagstukken.