Spelregels geschiktheidstoetsing

Nieuwsbericht
Datum 6 juli 2012

Vanaf 1 juli toetsen DNB en AFM niet alleen bestuurders, maar ook leden van Raden van Commissarissen en van Toezicht op hun geschiktheid, wat voorheen deskundigheid werd genoemd. Deze toetsing verloopt beter als betaalinstellingen zich houden aan een paar spelregels.

Geschiktheidstoets

Spelregels bij voorgenomen benoemingen

  • Onderbouwing geschiktheid
    DNB verwacht een schriftelijke onderbouwing van de geschiktheid van een persoon aan de hand van het functieprofiel en de overwegingen en besluitvorming benoeming. In de praktijk is deze informatie vaak erg summier of niet gerelateerd aan het functieprofiel. Dit leidt tot vertraging in het toetsingsproces, omdat DNB opnieuw het verzoek moet doen de gevraagde informatie aan te leveren.
  • Eerst kennis opdoen, daarna benoemen
    Een kandidaat moet beschikken over het gewenste kennisniveau vóórdat hij of zij wordt aangemeld als bestuurder of lid van de Raad van Commissarissen/Toezicht. Bij hoge uitzondering stemmen DNB/AFM in met benoemingen die van deze regel hiervan afwijken: en dan onder de strikte voorwaarde dat binnen een bepaalde periode de kennis alsnog wordt opgedaan, bijvoorbeeld door middel van een specifieke opleiding. Gebeurt dat niet, dan kan de toezichthouder alsnog een negatieve beslissing nemen.
  • Elk nieuw antecedent melden
    Betaalinstellingen zijn wettelijk verplicht om wijzigingen in antecedenten van bestuurders of Raadsleden te melden bij AFM/DNB. Denk daarbij bijvoorbeeld aan fiscale vergrijpboetes of verkeersmisdrijven als rijden over invloed. In de praktijk blijkt dat betaalinstellingen dit soort zaken niet altijd melden. De toezichthouders nemen dit zwaar op. Het niet melden van een nieuw antecedent leidt tot een toezichtantecedent voor de betaalinstelling en/of betrokken persoon.

Meer informatie?
Meer informatie over de toetsingen kunt u vinden in het Informatiebulletin Toetsingen.

 

> Terug naar de nieuwsbrief