Aanpassingen notificatieprocedure en registratie van betaalinstellingen

Nieuwsbericht
Datum 6 juli 2012

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen voor Nederlandse bijkantoren en Nederlandse betaaldienstagenten.

Register

De meldplicht voor Nederlandse bijkantoren van Nederlandse betaalinstellingen is niet langer vereist.
Nederlandse vergunning houdende betaalinstellingen hoeven bij de opening van een nieuw bijkantoor in Nederland dit niet langer te melden aan DNB. DNB beschouwt het Nederlandse bijkantoor als een eigen vestiging van de betaalinstelling. DNB zal deze Nederlandse bijkantoren wel in haar lopende toezicht op de betaalinstellingen betrekken.
 
Let op!: Voor Nederlandse betaaldienstagenten die activiteiten voor betaalinstellingen gaan verrichten blijft de meldingsplicht verplicht.
Het kenmerkende verschil tussen een betaaldienstagent en een bijkantoor is dat een bijkantoor deel uitmaakt van de organisatie van de betaalinstelling en een betaaldienstagent niet. De betaalinstelling moet de nieuwe betaaldienstagenten voorleggen aan DNB ter beoordeling, inclusief de hiertoe benodigde documenten. 
 
Nederlandse betaaldienstagenten van buitenlandse vergunning houdende betaalinstellingen staan niet langer in het DNB-register
De toezichthouder van de lidstaat waar de betaalinstelling een vergunning heeft, is primair verantwoordelijk voor het toezicht op deze betaalinstelling. In het register van de buitenlandse toezichthouder zijn alle agenten die in Nederland actief zijn terug te vinden. DNB kan niet instaan voor de betrouwbaarheid van de gegevens van Nederlandse betaaldienstagenten van buitenlandse vergunning houdende betaalinstellingen omdat zij afhankelijk is van collega toezichthouders in het buitenland. Zodoende zijn deze agenten niet langer opgenomen in het eigen register.