Nieuwsbrief Pensioenen

De DNB nieuwsbrief Pensioenen heeft tot doel wederzijdse verwachtingen tussen DNB en de pensioensector te verhelderen. In de nieuwsbrief licht DNB haar visie toe op actuele onderwerpen en thema's. Daarnaast bevat de nieuwsbrief praktische informatie die voor pensioenfondsen van belang is.
U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. U krijgt dan een e-mailbericht op het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt.
Voor de meest recente nieuwsbrieven vanaf 1 juli 2014 klikt u hier

Nieuwsbrief Pensioenen juni 2014
In dit nummer: DNB: DNB geeft guidance over uitbesteding, Uitkomsten onderzoek beheersing betaalproces, Terugblik op de seminars voor middelgrote en kleine pensioenfondsen, Aandachtspunten bij uitbesteding vermogensbeheer, Agenda en publicaties.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen mei 2014
In dit nummer: DNB: Pensioenfondsen rapporteren volledig over vermogensbeheerkosten, maar ruimte voor verbetering blijft, Q&A’s kostenvoorziening, DNB enthousiast over initiatieven uit de sector om intern toezicht te versterken, Tijdige aanlevering jaarstaten 2013, Schrijf u nu in voor het seminar voor middelgrote en kleine pensioenfondsen, Agenda en publicaties.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen april 2014
In dit nummer: Misverstanden over geschiktheidstoets DNB, Aanleveren stukken Wet versterking bestuur pensioenfondsen, Kabinet neemt advies Commissie Parameters over, Onderzoek belangenverstrengeling, Agenda en publicaties.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen maart 2014
In dit nummer: Wvbp: nieuwe Q&A’s en Q&A gewogen stemverhoudingen, Visie DNB toezicht 2014 – 2018, Kort nieuws, Toezicht op bestuur en organisatie, Seminar vermogensbeheer: risicobewustzijn!, Agenda en publicaties.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen februari 2014
In dit nummer: Verlagingen pensioenen soms niet te vermijden, Q&A’s Wvbp over functieprofielen en gewogen stemverhoudingen, Toegang tot pensioengeld, Handhavingsbeleid kwaliteit financiële staten, Goede afspraken over beheer VPL-gelden, Agenda en publicaties.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen januari 2014 
In dit nummer: Speerpunten DNB pensioentoezicht 2014, Pensioenfondsen hebben beter inzicht in hun vermogensbeheerkosten, Uitkomsten onderzoek uitvoeringskosten, Wet versterking bestuur pensioenfondsen: speciale pagina Open Boek en aanlevering wijzigingen, Agenda en publicaties.
Bekijk hier de nieuwsbrief 

Nieuwsbrief Pensioenen december 2013 
In dit nummer: Eindevaluatie herstelplannen, Tijdige, volledige en goed onderbouwde aanlevering wijzigingen in verband met Wvbp, Mening over toezicht DNB, Waar moeten pensioenfondsen op letten bij ETF’s?, Risicobeheersing uitbesteding pensioenadministratie van T2-fondsen verdient verbetering, Rapportageplicht EMIR, Betrouwbaarheid bestuurders: meld tijdig alle relevante feiten, Belangrijke nieuwsvoorziening DNB over financiële sancties, Agenda en publicaties.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen november 2013 
In dit nummer: Uitkomsten enquête Wet versterking bestuur pensioenfondsen, Toeslagverlening bij pril herstel, Onderzoeken DNB die in het vierde kwartaal starten, Evaluatie herstelplan - evenwichtig korten, Transitieplan nieuw FTK, Resultaten onderzoek ‘artikel 5 Pw’, Uitnodiging onderzoek over pensioentoezicht AFM , Agenda en publicaties.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen oktober 2013 
In dit nummer: DNB past UFR-methodiek rentecurve pensioenfondsen niet aan vóór 2015, Uitkomst meting voortgang transitie nieuw FTK, Collectieve waardeoverdracht: verduidelijking beleid DNB, Toetsing materieel toezicht, Uitspraak over goudbeleggingen, Speeches, presentaties en films DNB-pensioenseminar, Uitnodiging rondetafelbijeenkomst ‘houdbaarheid kleine- en gesloten pensioenfondsen’, Agenda en publicaties.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen september 2013 
In dit nummer: Beheersing renterisico: guidance van DNB, Guidance krimpende en gesloten fondsen, Nieuw handhavingsbeleid DNB op tijdigheid en kwaliteit financiële staten, Overgang naar SEPA, Herinnering aanlevering stukken over 2012, Agenda en publicaties.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen augustus 2013
Deze nieuwsbrief staat helemaal in het teken van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen die op 7 augustus in werking is getreden. Verder in dit nummer: Overgang naar een nieuw bestuursmodel, Toetsingen, Onafhankelijkheid, Initiatiefwet Koşer Kaya en Blok.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen juli 2013
In dit nummer: Q&A’s DNB over overgangsjaar 2014, Beleid DNB bij CDC-regelingen, Voorbereiding op het nieuwe contract: meting en bijeenkomsten, DNB onderzoek intern toezicht, DNB pensioenseminar: inschrijving tot 30 augustus.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen juni 2013
In dit nummer:
Terugblik seminars voor middelgrote en kleine pensioenfondsen, Europese derivatenwetgeving (EMIR), Meting voortgang voorbereiding op het nieuwe pensioencontract, DNB-Pensioenseminar 2013: 'Klaar voor de start!', Kosten DNB-toezicht 2013,Agenda en publicaties.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen mei 2013
In dit nummer: Onderzoeken DNB die in het tweede kwartaal starten, Stand toetsingen DNB op geschiktheid, Uitkomsten onderzoek beheersingsbeleid tegenpartijrisico, DNB rondt de evaluatie herstelplannen af, Agenda en publicaties.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen april 2013
In dit nummer:
Aanleveren jaarstaten 2012, Beleid DNB over jaarstaten in lijn met Raad voor Jaarverslaggeving, Indienen nieuw herstelplan na afloop maximale wettelijke hersteltermijn, DNB rapport over gedrag in de bestuurskamer, Kort nieuws, Agenda en publicaties.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen maart 2013
In dit nummer:
Kortingen pensioenfondsen, Tijdschriftartikel over uitbesteding vermogensbeheer, Spelregels en reikwijdte Verklaring onder toezicht, AIFMD-wetgeving op komst, Onderzoek naleving artikel 5 Pw, Q&A waardeoverdracht naar een niet-EER instelling, Agenda.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen februari 2013
In dit nummer:
DNB themaonderzoeken 2013, Brief DNB-onderzoek uitbesteding vermogensbeheer, Herinnering indienen evaluatie herstelplan en ondertekening bijlage, ‘Bankierseed’ niet van toepassing op beleidsbepalers pensioenfondsen, Pensioensector ligt op koers met invoering SEPA/IBAN, VPL-gelden als vreemd vermogen op de balans.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen januari 2013
In dit nummer: DNB publiceert RTS ultimo 2012, Maandrapportage pensioenfondsen ongewijzigd na publicatie Raad voor de Jaarverslaggeving, Terugblik op DNB-seminars voor actuarissen, accountants en intern toezichthouders, SEPA: seminar pensioenfondsen en migratie in 2013, Meer capaciteit toezicht nodig.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen december 2012 extra editie
Speciale editie nieuwsbrief pensioenen over voorbereiding op nieuwe pensioenstelsel
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen december 2012
In dit nummer: Evaluatie herstelplan 2012, Pensioenfondsen maken ruimschoots gebruik van vroegtijdige toetsing DNB van evenwichtige belangenafweging bij besluitvorming over korten, Septemberpakket: Ministeriële regeling en maatwerk ‘adempauze’, Herstel vermogensoverdracht VPL-gelden, Overgang pensioenfondsen op SEPA, PPI valt voortaan onder pensioentoezicht, Nieuwe toezichtaanpak DNB in handige app.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen november 2012
In dit nummer: Brief DNB over evenwichtige belangenafweging bij korten, Septemberpakket: Nieuwe of vernieuwde Q&A’s, Bevindingen DNB-onderzoek VPL-regelingen, DNB-seminars voor actuarissen en accountants, DNB informeert pensioenfondsen over aanpassingen FTK Verslagstaten, Uitkomsten onderzoek AFM en DNB over kwaliteit financiële crisisplannen, Terugblik op de themabijeenkomst herverzekering en liquidatie.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen oktober 2012
In dit nummer: Q&A’s Septemberpakket, DNB publiceert nieuwe rentetermijnstructuur pensioenfondsen, Nieuwe AG overlevingstafels en recente ontwikkelingen ‘ervaringssterfte’, Pensioenfondsbestuurder moet geschikt zijn vanaf de eerste dag, DNB onderzoek consistentie verplichtstelling met statuten en reglementen.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen september 2012
In dit nummer: Uitkomsten DNB onderzoek bestuurlijke effectiviteit bij pensioenfondsen, FTK belemmert pensioenfondsen niet om in 'hypotheken' te beleggen, DNB-Pensioenseminar: Keuzes in een veranderend pensioenlandschap, DNB onderzoek: Tegenpartijrisico pensioenfondsen beperkt.
Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Pensioenen augustus 2012
In dit nummer: Uitkomsten enquête DNB naar toeslagverlening en pensioenpremies in 2012, DNB-Pensioenseminar: nog enkele plaatsen, Aandachtspunten FTK Kwartaalstaten Beleggingen, Hoe gaat het pensioenfondsbestuur om met bevindingen van intern toezicht?
Bekijk hier de nieuwsbrief 

Nieuwsbrief Pensioenen juli 2012
In dit nummer: DNB Pensioenseminar: Inschrijving tot 31 augustus, Uitkomsten themaonderzoek innovatieve beleggingen, Driemaandsgemiddelde RTS beslissend bij opschorting of herleving plicht tot individuele waardeoverdracht, Q&A’s kostendekkende premie herverzekerde pensioenfondsen, Themabijeenkomst herverzekering en liquidatie op 3 oktober, Terugblik op DNB seminars in juni, Links.
Bekijk hier de nieuwsbrief 

Nieuwsbrief Pensioenen juni 2012
In dit nummer: DNB Pensioenseminar: geef uw mening!, Nieuw informatiebulletin AFM en DNB over toetsingen, DNB rondt evaluatie herstelplannen pensioenfondsen af, Uitvragen DNB naar beheersing derivatentransacties en liquiditeitsrisico, Toetsing financieel crisisplan, DNB seminar voor intern toezichthouders, Agenda: DNB seminars in juni voor bestuurders, juristen en vermogensbeheerders
Bekijk hier de nieuwsbrief 

Nieuwsbrief Pensioenen mei 2012
In dit nummer: FOCUS! de vernieuwde toezichtaanpak van DNB, Deelnemers moeten kunnen rekenen op het pensioen waar ze recht op hebben, In gesprek met DNB: seminar voor middelgrote en kleine pensioenfondsen, DNB-brief naar aanleiding van Tweede Kamervragen, DNB seminar voor juristen in de pensioensector, DNB seminar voor adviseurs en vermogensbeheerders van pensioenfondsen, Links en Agenda. 
Bekijk hier de nieuwsbrief

 

Bekijk via deze link onze voorgaande edities.