Beleid DNB over jaarstaten in lijn met Raad voor Jaarverslaggeving

Nieuwsbericht
Datum 2 april 2013

Op 26 februari heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RvJ) de richtlijn voor pensioenfondsen aangepast.

Uit die wijziging volgt dat pensioenfondsen kortingen waartoe na balansdatum maar vóór publicatie van het jaarverslag wordt besloten, moeten verwerken in de technische voorziening per balansdatum. Dat wijkt af van het beleid dat DNB tot nu toe voerde ten aanzien van de jaarstaten.
 
DNB heeft besloten het beleid van de RvJ te volgen bij de jaarstaten. Dat houdt in dat pensioenfondsen die na sluiting van het boekjaar maar vóór publicatie van de jaarstaten een besluit tot korting doorvoeren, deze korting meenemen in de jaarstaten. De publicatie van de RvJ heeft geen gevolgen voor de maand- en kwartaalrapportages. 
 
Meer informatie vindt u hier

 

> Terug naar de Nieuwsbrief