Indienen nieuw herstelplan na afloop maximale wettelijke hersteltermijn

Nieuwsbericht
Datum 2 april 2013

Voor de fondsen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid een vijf-jaarsherstelplan in te dienen, eindigt de maximale wettelijke hersteltermijn eind van dit jaar.

Een aantal fondsen zal mogelijk een eindkorting moeten doorvoeren. Vraag die is opgekomen is, of in dat geval het uitgangspunt van DNB van kracht is, dat een herstelplan pas formeel beƫindigd is indien gedurende drie opeenvolgende kwartaaleinden geen tekort wordt gesignaleerd. Dat is niet het geval.
 
Indien de maximale wettelijke hersteltermijn is verstreken, is het uitgangspunt van de drie opeenvolgende kwartaaleinden niet van toepassing. Als een pensioenfonds na afloop van de maximale wettelijke hersteltermijn opnieuw in een tekortsituatie terecht komt, moet direct een nieuw herstelplan ingediend worden en geldt een nieuwe hersteltermijn.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief