Kort nieuws

Nieuwsbericht
Datum 2 april 2013

De volgende onderwerpen: Engelse vertalingen brieven uitbesteding vermogensbeheer en innovatieve beleggingen beschikbaar – Seminar voor voordragende en benoemende organisaties (22 april) – Seminar voor juristen in de pensioensector (12 juni) – FOCUS!-app – DNBulletin: Vijf jaar pensioensector: kortingen en indexatie in perspectief – Q&A hervatting individuele waardeoverdracht na korting.

Engelse vertalingen brieven uitbesteding vermogensbeheer en innovatieve beleggingen beschikbaar
DNB heeft de brieven aan de sector over uitbesteding vermogensbeheer en innovatieve beleggingen op haar website geplaatst. Omdat veel partijen die het vermogensbeheer van pensioenfondsen verzorgen internationale partijen zijn, heeft DNB deze brieven ook in het Engels vertaald. 
 
Engelse versie van de brief over uitbesteding vermogensbeheer.
Engelse versie van de brief over innovatieve beleggingen
 
Seminar voor voordragende en benoemende organisaties
Op 22 april organiseert de DNB een seminar voor organisaties die pensioenfondsbestuurders voordragen en benoemen. Het seminar staat in het teken van de cruciale rol die deze organisatie hebben bij het waarborgen van geschiktheid van pensioenfondsbestuurders
 
De organisaties hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor het seminar.
 
Seminar voor juristen in de pensioensector
Ook dit jaar organiseert DNB een seminar voor pensioenjuristen, op 12 juni in de middag. Het onderwerp is het prudent person-beginsel, een actueel onderwerp dat soms vragen oproept. De middag heeft als doel meer helderheid te bieden over het onderwerp en de ervaringen uit de praktijk te delen.
 
DNB zal ingaan op wat, volgens de huidige wet- en regelgeving, van pensioenfondsen en juridisch adviseur mag worden verwacht op het gebied van de opzet en uitvoering van het beleggingsbeleid. Tevens zal vanuit de praktijk een bijdrage worden geleverd.
 
Juristen in de pensioensector die geïnteresseerd zijn deel te nemen aan het seminar kunnen zich aanmelden via DNB_JKG@DNB.nl. Het programma wordt in de eerste week van mei gestuurd.
 
FOCUS!-app
Via de app-store van Apple kunt u gratis de app over de nieuwe toezichtaanpak van DNB, FOCUS!, downloaden. Met de app kunt u op interactieve wijze door de FOCUS! methodologie surfen. Daarbij kunt u gericht informatie zoeken die relevant is voor de pensioensector. De app is voor iPad gebruikers te via deze link downloaden
 
DNBulletin: Vijf jaar pensioensector: kortingen en indexatie in perspectief
In dit DNBulletin kijkt DNB terug op de pensioensector in de afgelopen vijf jaar. Hieruit blijkt een divers beeld. Er zijn pensioenfondsen die moeten korten, maar er is nog een groter aantal fondsen dat heeft kunnen indexeren. In het bulletin gaat DNB in op de oorzaken van dit verschil. Het DNBulletin is hier te vinden

 

> Terug naar de Nieuwsbrief