Aanleveren jaarstaten 2012

Nieuwsbericht
Datum 2 april 2013

Uiterlijk op 28 juni 2013 moeten de pensioenfondsen hun jaarstaten via e-Line indienen bij DNB. Het is niet meer nodig om naast de rapportage in e-Line ook alle jaarstaten per post te sturen, behalve de drie gewaarmerkte verklaringen.

Kluisdeur

Het bestuur ondertekent staat J104, de certificerend actuaris ondertekent staat J606 en de accountant ondertekent staat J103. De rapporteur stuurt alleen deze ondertekende verklaringen naar DNB.
 
Ook het jaarverslag 2012 zendt u bij voorkeur digitaal toe. Voor zover beschikbaar ontvangt DNB gelijktijdig met de jaarstaten ook graag de digitale verslagen van de certificerend en adviserend actuaris en de managementletter van de accountant. Het e-mailadres voor de elektronische aanlevering is jaarverslagen@dnb.nl.

 

Over de inhoudelijke wijzigingen heeft DNB u eerder ge├»nformeerd via de statenbrief 2012. 
 

 

> Terug naar de Nieuwsbrief