Hoe gaat het pensioenfondsbestuur om met bevindingen van intern toezicht?

Nieuwsbericht
Datum 3 augustus 2012

Deze vraag staat centraal bij het themaonderzoek van DNB naar de effectiviteit van het intern toezicht. Om het intern toezicht in te vullen hebben de meeste fondsen gekozen voor visitatie. DNB wil inzicht krijgen in de manier waarop het bestuur het visitatieproces heeft ingericht en de bevindingen van het intern toezicht heeft opgevolgd. Het onderzoek richt zich op de kleine en middelgrote pensioenfondsen.

Toezichthouder

DNB hecht grote waarde aan effectief intern toezicht. Adequaat intern toezicht borgt immers een beheerste en integere bedrijfsvoering en een evenwichtige belangenafweging bij een pensioenfonds. Daarom voert DNB dit themaonderzoek uit. 

Voor dit onderzoek heeft DNB bij een groot aantal pensioenfondsen de visitatierapporten opgevraagd. Alle geselecteerde pensioenfondsen krijgen een vragenlijst toegestuurd.  Afhankelijk van de inhoud van de visitatierapporten en de beantwoording van de vragenlijst zal DNB bij een deel van deze  pensioenfondsen aanvullende informatie opvragen. Ook zal DNB besturen en visitatiecommissies van een aantal pensioenfondsen interviewen.

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek komt DNB met een terugkoppeling.