Uitkomsten enquête DNB naar toeslagverlening en pensioenpremies in 2012

Nieuwsbericht
Datum 3 augustus 2012

De meeste pensioenaanspraken en -uitkeringen worden ook in 2012 niet verhoogd. Hierdoor blijft de hoogte van de aanspraken en uitkeringen achter bij de loon- en prijsontwikkeling en ontstaat er een verlies aan koopkracht. Daarnaast stijgen de totale pensioenpremies in 2012 van 16,9% naar 17,4% van het salaris.

Dit blijkt uit een enquête van DNB onder 25 grote pensioenfondsen. De volledige tekst vindt u in het DNBulletin.