Pensioenfondsen maken ruimschoots gebruik van vroegtijdige toetsing DNB van evenwichtige belangenafweging bij besluitvorming over korten

Nieuwsbericht
Datum 7 december 2012

Ruim 80% van de pensioenfondsen die een korting hebben aangekondigd per 1 april 2013, heeft gebruik gemaakt van de door DNB geboden mogelijkheid om aan de hand van een vragenformulier voor 1 december toe te lichten waarom het voorgenomen kortingsbesluit voldoet aan de norm van evenwichtige belangenafweging.

Deze  pensioenfondsen kunnen van DNB verwachten dat ze in januari 2013 uitsluitsel krijgen over het oordeel van DNB over de beantwoording van het vragenformulier. DNB heeft de overige fondsen gevraagd om alsnog, namelijk voor 17 december, hun toelichting toe te zenden, zodat ook zij in januari uitsluitsel van DNB kunnen ontvangen.
 
Voor een zorgvuldig besluitvormingsproces omtrent korten is een effectieve werking van de governance van een pensioenfonds van essentieel belang. In dit kader is dit besluitvormingsproces ook aan de orde gesteld op het DNB seminar met de intern toezichthouders van pensioenfondsen van 30 november 2012. In de volgende nieuwsbrief zal kort verslag worden gedaan van dit seminar.