Septemberpakket: Ministeriële regeling en maatwerk ‘adempauze’

Nieuwsbericht
Datum 7 december 2012

Op 22 november is de Ministeriële regeling in de Staatscourant gepubliceerd, waarin de spreiding van kortingen nader is uitgewerkt en maatregelen die een pensioenfonds moet treffen in het laatste jaar hersteltermijn zijn verduidelijkt.

De Ministeriële regeling is hier te vinden. Vooruitlopend op deze regeling heeft DNB een van de Q&A’s over het Septemberpakket aangepast, namelijk Q&A nummer 5, over spreiding van kortingen. Deze Q&A is hier te vinden
 
Maatwerk
DNB heeft gemerkt dat er enige verwarring bestaat over het maatwerk ‘adempauze’. Om voor dit maatwerk in aanmerking te komen, moet een pensioenfonds voldoen aan de voorwaarden die zijn omschreven in Q&A nummer 4 bij het Septemberpakket.
 
Pensioenfondsen die een verzoek doen tot maatwerk, ontvangen van DNB een brief met verzoek om informatie. Aan de hand van die informatie toetst DNB of aan de voorwaarden voor maatwerk is voldaan. Alleen als aangetoond is dat het fonds voldoet aan de voorwaarden, zal DNB maatwerk verlenen. Omgekeerd geldt dat DNB het verzoek tot maatwerk alleen toetst aan de voorwaarden uit Q&A nummer 4 en geen aanvullende eisen stelt.