Overgang pensioenfondsen op SEPA

Nieuwsbericht
Datum 7 december 2012

Op 1 februari 2014 moet al het eurobetalingsverkeer in de Europese Unie volledig gebaseerd zijn op de gemeenschappelijke Europese standaard, de Single European Payment Area (SEPA). Daarom moeten bedrijven en instellingen hun administraties, systemen en werkprocessen op tijd aanpassen. De ervaring leert dat grote bedrijven en instellingen hier een jaar tot anderhalf jaar voor nodig hebben.

SEPA logo

In Nederland hebben vertegenwoordigers van banken, softwareleveranciers, consumenten, bedrijven en instellingen - waaronder pensioenfondsen - in het Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS) afspraken gemaakt over migratie-tijdlijnen. Conform dit Nationaal SEPA-Migratieplan moeten grootbedrijven en –instellingen uiterlijk op 1 juli 2013 overgegaan zijn op de Europese standaarden voor overschrijvingen en incasso’s.
 
Namens het NFS monitort de DNB de voortgang van de migratie naar de Europese standaarden. Hiertoe heeft DNB de migratieplannen opgevraagd van de top 200 bedrijven en instellingen, waaronder pensioenfondsen, met de grootste betaalvolumes. Uit deze monitoringsactiviteiten is gebleken dat er fondsen zijn die:

1. hebben aangegeven dat zij later dan 1 juli 2013 SEPA-compliant zijn; of
2. geen planning hebben aangeleverd.
 
Fondsen die in één van de twee categorieën vallen, hebben afgelopen maand een brief van DNB ontvangen. Fondsen in de eerste categorie zijn opgeroepen om het risico van non-compliance te analyseren en zoveel mogelijk te beperken. Fondsen in de tweede categorie zijn verzocht om de planning alsnog aan te leveren aan het Programmabureau SEPA.
 
Voor informatie over de overgang naar het Europese betalingsverkeer kunt u kijken op de website www.overopIBAN.nl.