Brief DNB-onderzoek uitbesteding vermogensbeheer

Nieuwsbericht
Datum 5 februari 2013
DNB doet onderzoek naar de uitbesteding van het vermogensbeheer door een aantal T2-instellingen. Er wordt met name gekeken naar de beleggingsmandaten. Zijn daarin dusdanige begrenzingen opgenomen dat een voldoende eenduidige en effectief begrensde opdracht aan de vermogensbeheerder wordt gegeven? Daarnaast kijkt DNB naar de juridische vormgeving van de vermogensbeheercontracten.

 

Op 17 januari heeft DNB een sectorbrief verstuurd aan alle pensioenfondsen. Hierin worden vier onderwerpen nader belicht die in ieder geval belangrijk zijn bij de uitbesteding van het vermogensbeheer: 

  1. Aansluiting van de opdracht aan de vermogensbeheerder bij het strategische beleggingsbeleid
  2. Effectieve begrenzingen aan deze opdracht
  3. Inzicht (kunnen) hebben in de portefeuille
  4. Vormgeving van het vermogensbeheercontract

Guidance
Het doel van deze sectorbrief is ook fondsen die niet direct betrokken zijn bij het onderzoek guidance te geven. De aandachtspunten in de brief kunnen gebruikt worden als handvatten om zelf de vermogensbeheerovereenkomst te analyseren en beoordelen.

Onlangs heeft DNB een seminar georganiseerd voor vermogensbeheerders. DNB heeft de vermogensbeheerders gewezen op de aandachtspunten uit de sectorbrief. U kunt uw vermogensbeheerders dan ook op deze punten aanspreken.

In het komende nummer van het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken verschijnt een artikel van de hand van Annemarie van Dijk en Marieke Brandsma, betrokken DNB-medewerkers bij het themaonderzoek.

In vervolg op het onderzoek bij de T2-instellingen en de sectorbrief, zal ook onderzoek op dit gebied plaatsvinden bij T3-instellingen. Dit onderzoek zal aan de hand van een self-assessment zijn. Zie hiervoor ook de publicatie van de ‘Thema’s DNB toezicht 2013’.