‘Bankierseed’ niet van toepassing op beleidsbepalers pensioenfondsen

Nieuwsbericht
Datum 5 februari 2013
In het meldingsformulier benoeming is sinds 1 januari een verklaring opgenomen dat de te toetsen persoon binnen drie maanden de eed of belofte financiële sector aflegt, de zogenoemde ‘bankierseed’.

Uit de pensioensector is de vraag  gekomen of deze eed ook door beleidsbepalers van pensioenfondsen dient te worden afgelegd. De eed is verbonden aan de Wet op het financieel toezicht en geldt daarom niet voor beleidsbepalers van pensioenfondsen.

Een nieuw meldingsformulier met een verduidelijking waaruit blijkt dat de eed niet voor beleidsbepalers van pensioenfondsen geldt, is op de website van DNB geplaatst.