Pensioensector ligt op koers met invoering SEPA/IBAN

Nieuwsbericht
Datum 5 februari 2013

Uiterlijk op 1 februari 2014 moet iedereen in Nederland zijn overgestapt op de nieuwe standaarden en de grote pensioenfondsen al op 1 juli 2013, in lijn met het Nationaal Migratieplan. Uit de migratiemonitor van DNB blijkt dat het merendeel van de pensioenfondsen in juni/juli van dit jaar wil overgaan.

Uit dezelfde monitor blijkt echter dat een deel van de kleinere pensioenfondsen nog helemaal geen planning heeft: 14% nog niet voor de (Europese) overschrijving en 26% nog niet voor de (Europese) incasso. Deze situatie geeft zorg. Zeker als er ook geen uitvoerder is die voor het pensioenfonds de administratie voert. Zo snel mogelijk starten, is dan ook het devies, want er resteert anders te weinig tijd.

Seminar
Op 23 januari 2013 vond het seminar 'SEPA heeft meer gevolgen voor mijn pensioenfonds dan ik dacht?!' plaats, waar circa honderd bestuurders en uitvoerders van pensioenfondsen aanwezig waren. Tijdens dit seminar, een gezamenlijk initiatief van de Pensioenfederatie en DNB, deelden verschillende organisaties die vooroplopen hun concrete ervaringen met de migratie naar SEPA.

Tijdens het seminar benadrukte DNB dat bestuurders niet alleen moeten weten of hun uitvoeringsorganisatie wel op tijd klaar is, maar ook geïnformeerd moeten zijn over eventuele risico’s, de beheersing van deze risico’s en wat er gebeurt als de SEPA-migratie onverhoopt tot problemen leidt.

Via deze link vindt u meer informatie over de migratie en het seminar. Hier vindt u onder andere de presentaties die tijdens het seminar zijn gehouden.