Maandrapportage pensioenfondsen ongewijzigd na publicatie Raad voor de Jaarverslaggeving

Nieuwsbericht
Datum 14 januari 2013

Op woensdag 9 januari heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RvJ) ter consultatie een uiting gepubliceerd over hoe kortingen in de jaarrekening moeten worden verwerkt. DNB wijst er op dat de publicatie van de RvJ geen invloed heeft op de wijze waarop de maandrapportage, van pensioenfondsen met een reserve- of dekkingstekort, moet worden aangeleverd.

Kort gezegd komt de publicatie van de RvJ erop neer dat de RvJ ervan uitgaat dat in de jaarrekening een technische voorziening op balansdatum opgenomen wordt ná toepassing van een eventuele korting. Uit de toelichting moet blijken hoe hoog de korting was en hoe die was vastgesteld.
 
Voor de volledigheid wijst DNB er op dat de publicatie van de RvJ  geen invloed heeft op de wijze waarop de maandrapportage moet worden aangeleverd. Dat betekent dat voor deze geschatte dekkingsgraad géén rekening wordt gehouden met een eventueel eerder aangekondigde voorwaardelijke korting per 1 april 2013. Ook in de kwartaalrapportage van het vierde kwartaal dient de korting nog niet te worden verwerkt. Zie ook Q&A vraag 5 van de Q&A’s over het Septemberpakket.
 
Pensioenfondsen met een reserve- of een dekkingstekort dienen bij DNB een maandrapportage over de geschatte dekkingsgraad in te dienen. De maandrapportage over de maand december moest uiterlijk op vrijdag 11 januari via e-line zijn ingediend.

 

De consultatieperiode loopt af op 9 februari 2013. Als de RvJ daarna definitief de richtlijn voor pensioenfondsen heeft aanpast, zal DNB bezien of de jaarstaten in lijn gebracht worden met de beleidslijn van de RvJ. Dat zal overigens nog steeds geen verandering betekenen ten aanzien van de maandrapportage en de kwartaalstaten. De hier beschreven lijn blijft daarvoor van kracht.

 

> Terug naar de nieuwsbrief