Meer capaciteit toezicht nodig

Nieuwsbericht
Datum 14 januari 2013

De capaciteit van het toezicht van DNB wordt met tien procent vergroot. Er komt 54 fte bij. De extra handen worden ingezet bij het uitvoerende werk, met name bij het toezicht op banken en verzekeraars. De capaciteit van het toezicht op pensioenfondsen wordt niet uitgebreid.

Uitbreiding toezichtcapaciteit

Meer taken
DNB krijgt er steeds meer taken bij en veel taken worden intensiever. Als les uit de kredietcrisis zijn de teugels aangetrokken op Europees en internationaal niveau. Dat resulteert in meer regelgeving en het is aan de nationale toezichthouders om scherp toe te zien op de naleving daarvan.
 

 

Tegelijkertijd heeft DNB ook veel veranderd in haar eigen toezichtaanpak. De toezichthouder hanteert nu een bredere blik en onderzoekt bijvoorbeeld de impact van de macro-economische ontwikkelingen voor financiële instellingen. Vrij nieuw is ook de focus op gedrag en cultuur bij financiële instellingen en de strengere toetsing en hertoetsing van de deskundigheid en betrouwbaarheid van bestuurders. Voeg daarbij dat in tijden van crisis veel taken intensiever zijn geworden.
 
Internationaal perspectief
Natuurlijk zet DNB de capaciteit zo efficiënt mogelijk in, maar daarmee redt zij het niet. De toezichthouder heeft uitgerekend hoeveel extra mensen nodig zijn voor de uitvoering: dat is circa 10% meer. Eerder had het IMF bij een evaluatie al opgemerkt dat het DNB-toezicht wat krap in zijn jasje zit, ook in vergelijking met andere landen.

 

> Terug naar de nieuwsbrief