Themabijeenkomst herverzekering en liquidatie op 3 oktober

Nieuwsbericht
Datum 4 juli 2012

In de nieuwsbrief van mei 2012 is de vernieuwde toezichtaanpak FOCUS!, onder de aandacht gebracht. Ook de pensioenfondsen die in liquidatie zijn en pensioenfondsen die volledig zijn herverzekerd krijgen met deze nieuwe aanpak te maken. Voor deze groepen van pensioenfondsen wordt een andere werkwijze gevolgd dan bij de andere pensioenfondsen. Op 3 oktober 2012 zal in een themabijeenkomst een nadere toelichting worden gegeven op deze toezichtaanpak en de gevolgen hiervan voor pensioenfondsen in liquidatie en volledig herverzekerde pensioenfondsen.

Ook zal er aandacht worden geschonken aan de specifieke problematiek van volledig herverzekerde pensioenfondsen. Nadere informatievoorziening zal volgen middels een uitnodiging aan de betreffende pensioenfondsen.
 
Voorlichting over traject fusie en liquidatie
Tijdens de seminars voor middelgrote en kleine pensioenfondsen van 26 en 28 juni is gebleken dat veel pensioenfondsbestuurders behoefte hebben aan (individuele) voorlichting over het traject van fusie en/of liquidatie. Deze ruimte zal DNB op 3 oktober wederom bieden. Naast een algemene presentatie kunnen bestuurders hierover dan in gesprek gaan met de specialisten van DNB. Bestuurders van fondsen die (overwegen te) gaan fuseren of liquideren zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. U kunt zich hiervoor aanmelden middels een e-mail aan G.J.de.Ruijter@DNB.nl.
 
Naast deze onderwerpen geeft DNB ook graag de bestuurders zelf de mogelijkheid om onderwerpen aan te dragen. Deze kunt u tot 1 augustus 2012 sturen aan genoemd e-mailadres. Op basis van de aangedragen onderwerpen zal DNB het definitieve programma vaststellen.