Links

Nieuwsbericht
Datum 3 mei 2012

Hieronder zijn links te vinden naar twee publicaties van DNB: het Overzicht Financiële Stabiliteit dat onlangs is verschenen en het DNBulletin over de jaarlijkse meting van DNB over het vertrouwen van huishoudens in de financiële sector.

Overzicht Financiële Stabiliteit
Het Overzicht Financiële Stabiliteit schetst de (macro-)economische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de (inter)nationale financiële sector die van invloed kunnen zijn op de financiële stabiliteit in Nederland. Deze ontwikkelingen worden besproken aan de hand van de internationale omgeving, de Nederlandse economie en de Nederlandse financiële instellingen.
DNB legt in de nieuwe toezichtaanpak FOCUS! meer nadruk op de invloed van macrorisico’s op financiële instellingen. Het Overzicht Financiële Stabiliteit kan u helpen te bekijken in welke mate uw pensioenfonds bloot staan aan belangrijke macrorisico’s.

 

DNBulletin: Herstel van vertrouwen van huishoudens in de financiële sector blijft tot nu toe uit
Uit de jaarlijkse meting die DNB verricht onder Nederlandse huishoudens blijkt vooralsnog geen herstel van vertrouwen in de financiële sector. Het vertrouwen van het publiek in Nederlandse financiële instellingen daalde sterk in de periode 2006-2009, veerde enigszins op in 2010, maar blijft sindsdien substantieel lager dan voor het begin van de financiële crisis. Het vertrouwen in de banken steeg ten opzichte van vorig jaar licht, vertrouwen in de levensverzekeraars bleef min of meer stabiel, terwijl het vertrouwen in de pensioenfondsen daalde. Het vertrouwen van het publiek in DNB is voor het eerst in vijf jaar toegenomen.