Nieuw informatiebulletin AFM en DNB over toetsingen

Nieuwsbericht
Datum 31 mei 2012

De AFM en DNB hebben een gezamenlijk Informatiebulletin Toetsingen gepubliceerd voor bestuurders van financiële ondernemingen, waaronder pensioenfondsen. In het informatiebulletin vindt u belangrijke informatie over het toetsingsproces, zoals informatie over de Bestuurdersmonitor en over hertoetsingen.

Bestuurdersmonitor
In het Informatiebulletin wordt uitgebreid stilgestaan bij de Bestuurdersmonitor. Dit is een nieuw systeem waarin de AFM en DNB antecedenten registreren. Met het systeem krijgen de toezichthouders een totaalbeeld van de antecedenten van een persoon. Dat is belangrijk voor de (her)toesting van de betrouwbaarheid en/of geschiktheid van bestuurders. 
 
Hertoetsing
Hertoetsingen roepen veel vragen op, zo blijkt in de praktijk. De AFM en DNB hanteren als regel: voor hertoetsing moet er een ‘redelijke aanleiding’ zijn. Het is echter niet zo dat de toezichthouder beschikt over een kant-en-klare lijst van aanleidingen. Redelijke aanleidingen kunnen velerlei zijn. Wel is er één gemeenschappelijke noemer: er ontstaan twijfels over het handelen van een persoon of de ontwikkelingen van een pensioenfonds. In het Informatiebulletin vindt u enkele voorbeelden van redelijke aanleidingen.
 
Het Informatiebulletin Toetsingen voor pensioenfondsen vindt u hier.