DNB rondt evaluatie herstelplannen pensioenfondsen af

Nieuwsbericht
Datum 31 mei 2012

DNB heeft de afgelopen maanden de evaluaties van de herstelplannen van circa 300 pensioenfondsen beoordeeld; deze evaluaties, gebaseerd op de financiƫle positie van pensioenfondsen per ultimo 2011, zijn in februari 2012 bij DNB ingediend. De resultaten van de beoordeling van de pensioenfonds evaluaties zijn vrijwel volledig in lijn met de eerder bekendgemaakte cijfers.

Herstelplan pensoenfondsen

Begin mei 2012 heeft DNB haar bevindingen van de beoordeling van de ingediende evaluaties schriftelijk aan de fondsen overgebracht. Fondsen hebben in hun evaluatie aangegeven of er nog steeds sprake is van een concreet en haalbaar herstelplan waardoor het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen binnen de gestelde termijnen worden bereikt. 
 
 

 
Uitgangspunt daarbij was de financiƫle situatie van het fonds per 31 december 2011. Wanneer aanpassing van het premiebeleid, het beleggingsbeleid en indexatie geen sturing meer kunnen geven, is korten op de pensioenen een uiterste maatregel die een pensioenfonds kan treffen.
 
Meer informatie over de beoordeling van de evaluatie herstelplannen vindt u hier.