Uitvragen DNB naar beheersing derivatentransacties en liquiditeitsrisico

Nieuwsbericht
Datum 31 mei 2012

DNB zal de komende tijd verschillende uitvragen doen bij pensioenfondsen naar beheersing van derivatentransacties en liquiditeitsrisico. Dit is mede ingegeven door de volatiele ontwikkelingen op de financiële markten in de afgelopen maand: de rentes zijn gedaald, sommige credit spreads zijn opgelopen en de Euro is in waarde gedaald.

Derivaten
Renteontwikkelingen hebben een grote invloed op het resultaat van de afdekking van het renterisico van de verplichtingen. In het DNBulletin van 8 juni 2011 is te lezen dat een gedeelte van de afdekking van het renterisico plaatsvindt door het gebruik van derivaten. Ook voor de afdekking van het valutarisico wordt gebruik gemaakt van derivaten. Het gebruik van derivaten ter afdekking van deze risico’s vereisen een adequate beheersing van liquiditeits- en tegenpartijrisico’s.
 
Dit is voor DNB aanleiding een uitvraag te doen naar de rentegevoeligheid, het liquiditeit- en tegenpartijrisico én geografische spreiding van de beleggingen bij (de grote) pensioenfondsen. DNB zal de komende tijd met de specifieke fondsen in contact treden over de details van de uitvragen.