Toetsing financieel crisisplan

Nieuwsbericht
Datum 31 mei 2012

Pensioenfondsen hebben vóór 1 mei 2012 een financieel crisisplan moeten vastleggen in hun bedrijfsplan, de abtn. Met een financieel crisisplan is een bestuur beter voorbereid op een crisissituatie. DNB zal nagaan of de vastlegging ook daadwerkelijk is gebeurd.

Crisisplan

De huidige onzekere financiële situatie toont het belang aan van een goed financieel crisisplan. DNB verwacht dan ook dat fondsen die nog geen financieel crisisplan hebben vastgelegd alsnog aan die verplichting voldoen. 
 
Beoordeling
DNB zal op korte termijn steekproefsgewijs de kwaliteit van de financiële crisisplannen beoordelen. De bevindingen zullen onder meer met een aantal good practices worden gedeeld met de sector. Daarmee wil DNB pensioenfondsen de mogelijkheid bieden hun crisisplannen verder te optimaliseren.