DNB seminar voor intern toezichthouders

Nieuwsbericht
Datum 31 mei 2012
Wat verwacht DNB eigenlijk van intern toezichthouders op pensioenfondsen? Wat zijn hun belangrijkste uitdagingen? En wat betekenen de komende veranderingen in de pensioensector voor het intern toezicht? Dit zijn belangrijke vragen die aan de orde komen tijdens het seminar voor intern toezichthouders dat DNB op 15 juni organiseert.
 
Sprekers zijn onder andere Olaf Sleijpen (DNB divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen en beleggingsondernemingen) en Jan Koeman (afdelingshoofd Pensioenbeleid van het ministerie van SZW). Tijdens het seminar is ook veel ruimte ervaringen en inzichten op bovenstaande vragen met elkaar te delen. Belangstellende intern toezichthouders kunnen een inschrijfformulier aanvragen bij DNB.