Agenda pensioenen

Nieuwsbericht
Datum 3 mei 2012

Zoals in de Nieuwsbrief van mei aangekondigd, organiseert DNB in juni diverse seminars. Naast het bovengenoemde seminar voor intern toezichthouders, zijn er seminars voor bestuurders van middelgrote en kleine pensioenfondsen en voor juristen en vermogensbeheerders in de pensioensector.

Bestuurders van middelgrote en kleine pensioenfondsen
Het seminar voor bestuurders van middelgrote en kleine pensioenfondsen vindt plaats op 26 en 28 juni. In verband met beperkte zaalcapaciteit organiseert DNB twee identieke bijeenkomsten. De betreffende pensioenfondsen hebben de uitnodiging ontvangen. Bestuurders kunnen zich uiterlijk tot 15 juni aanmelden. Meer informatie over dit seminar vindt u in de Nieuwsbrief van mei
 
Juristen in de pensioensector
Het seminar voor juristen die werkzaam zijn in de pensioensector wordt op 13 juni gehouden. Het seminar biedt de mogelijkheid belangrijke juridische vraagstukken uit de praktijk te bespreken. U kunt zich via deze link aanmelden. Meer informatie over dit seminar vindt u hier
 
Adviseurs en vermogensbeheerders in de pensioensector
Voor adviseurs en vermogensbeheerders in de pensioensector organiseert DNB op 27 juni een seminar. Tijdens het seminar zal DNB ingaan op haar toezicht op het beleggingsbeleid en risicomanagement van pensioenfondsen. DNB zal hierbij speciaal aandacht geven aan innovatieve beleggingen. U kunt zich via deze link aanmelden. Meer informatie vindt u hier.