Tijdschriftartikel over uitbesteding vermogensbeheer

Nieuwsbericht
Datum 5 maart 2013

In de Nieuwsbrief pensioenen van februari staat informatie over het DNB-onderzoek  naar uitbesteding van het vermogensbeheer door pensioenfondsen. Onlangs hebben twee DNB-medewerkers een artikel over dit onderwerp geschreven.

In het artikel wordt een aantal aandachtspunten genoemd bij het vaststellen van een vermogensbeheerovereenkomst tussen een pensioenfonds en een vermogensbeheerder. Aan de hand van een fictieve casus worden deze aandachtspunten praktisch uitgewerkt. Daarbij wordt ook ingegaan op een aantal aspecten van de pensioenregelgeving, zoals prudent beleggen, beheerste en integere bedrijfsvoering, en op meer specifieke regels met betrekking tot uitbesteding.
 
Hier het artikel, dat is verschenen in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken (TPV 2013/9, Kluwer).

 

> Terug naar de Nieuwsbrief