Spelregels en reikwijdte Verklaring onder toezicht

Nieuwsbericht
Datum 5 maart 2013

Pensioenfondsen hebben soms voor buitenlandse autoriteiten een verklaring van DNB nodig, waaruit blijkt dat de ze gekwalificeerde pensioenfondsen zijn, onder de Pensioenwet vallen en onder toezicht staan van DNB. Zo’n verklaring wordt een ‘Verklaring onder toezicht’ of ‘Statement of Supervision’ genoemd.

Om te zorgen dat DNB een aanvraag voor een Verklaring onder toezicht snel en efficiënt kan behandelen, gelden de volgende spelregels:

  • de aanvraag voor de Verklaring wordt uitsluitend door of namens het bestuur gedaan;
  • de aanvraag wordt rechtstreeks gericht aan de voor het fonds bekende toezichthouder of contactpersoon;
  • bij de aanvraag wordt duidelijk aangegeven voor welk kalenderjaar de Verklaring moet worden opgemaakt;
  • de Verklaring wordt door DNB naar het postadres van het pensioenfonds verzonden.

Geen verklaring over fiscale wet- en regelgeving
DNB heeft uit de sector vragen gekregen over de reikwijdte van de Verklaring onder toezicht, namelijk of de Verklaring ook betekent dat het fonds aan de Nederlandse fiscale wet- en regelgeving voldoet. DNB is slechts bevoegd te verklaren dat een instelling kwalificeert als pensioenfonds, dat het fonds als zodanig is opgenomen in het register van DNB en onder prudentieel en materieel toezicht staat. De Verklaring onder toezicht zegt dus niets over het al dan niet voldoen aan fiscale wet- en regelgeving. DNB heeft de Verklaring op dit punt verduidelijkt.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief