AIFMD-wetgeving op komst

Nieuwsbericht
Datum 5 maart 2013

Op 22 juli 2013 treedt de AIFMD-wetgeving (Alternative Investment Fund Managers Directive) in werking. Hierdoor zal een grote groep nieuwe instellingen onder toezicht komen. Het gaat dan met name om beheerders van beleggingsfondsen die zich richten op professionele beleggers, en waarbij sprake is van alternatieve beleggingen, zoals vastgoed, private equity en hedgefondsen.

Ook vermogensbeheeractiviteiten van pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) zullen waarschijnlijk onder de AIFM-richtlijn vallen, zo blijkt uit een brief van de Minister van Financiën aan de Eerste Kamer. Een definitief besluit hierover wordt naar verwachting binnenkort genomen.
 
Belangrijke onderwerpen in de AIFM-richtlijn zijn de kapitaaleisen, risicobeheer, hefboomfinanciering, bewaring, uitbesteding, governance en beloningsbeleid bij de beheerders en beleggingsinstellingen die onder de richtlijn vallen.
 
Wat betekent het toezicht op pensioenuitvoeringsorganisaties?
Mochten vermogensbeheeractiviteiten van PUO’s onder de AIFMD-wetgeving gaan vallen, dan zullen de AFM en DNB rechtstreeks toezicht gaan houden hierop. De AFM wordt verantwoordelijk voor de vergunningverlening, de toetsing van beleidsbepalers en het toezicht op onder meer governance en transparantieverplichtingen.
 
DNB ziet vanuit haar prudentiële rol onder meer toe op naleving van de regels over kapitaaleisen, financieel risicobeheer en het gebruik van hefboomfinanciering.

Meer informatie hierover vindt u op de website van DNB.  

> Terug naar de Nieuwsbrief