Onderzoek naleving artikel 5 Pw

Nieuwsbericht
Datum 5 maart 2013
In november 2011 heeft DNB op haar website in een Q&A de gevolgen van artikel 5 Pw (artikel 3 Wvb) duidelijk gemaakt. Dit artikel regelt de reikwijdte van de Pensioenwet voor pensioenfondsen en verzekeraars. Uit dat artikel vloeit voort dat het niet is toegestaan  de aansprakelijkheid van de pensioenuitvoerder uit te sluiten voor het geval de werkgever de uitvoerder onjuist, onvolledig of niet tijdig informeert.

 

Voorbeelden hiervan zijn:  het niet aanmelden bij de pensioenuitvoerder van een nieuwe werknemer als deelnemer, of het niet of niet volledig melden van een wijziging van de burgerlijke staat van de werknemer.
 
DNB gaat nu onderzoek doen naar de naleving van artikel 5 Pw bij middelgrote- en kleine pensioenfondsen in hun fondsdocumenten. Doel van dit onderzoek is dat de documenten van pensioenfondsen in overeenstemming zijn met artikel 5 Pw. DNB heeft op 28 februari  aan alle middelgrote- en kleine pensioenfondsen een brief met een toelichting op het onderzoek verzonden. In juni begint DNB met de beoordeling van de reglementen en uitvoeringsovereenkomsten van een aantal pensioenfondsen op mogelijke strijdigheden met artikel 5 Pw. De geselecteerde pensioenfondsen worden per brief over onze bevindingen ge├»nformeerd. In het najaar informeert DNB de sector via deze nieuwsbrief over de resultaten van het onderzoek.

 

> Terug naar de Nieuwsbrief