Q&A waardeoverdracht naar een niet-EER instelling

Nieuwsbericht
Datum 5 maart 2013

DNB heeft een Q&A op Open Boek geplaatst over de procedure bij internationale waardeoverdrachten naar instellingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Volgens de Pensioenwet is zo’n waardeoverdracht alleen toegestaan als ‘ten genoegen van’ DNB wordt aangetoond dat aan de eisen van de wet wordt voldaan.

De procedure beschrijft wat precies aan DNB moet worden aangetoond en welke stukken daarbij kunnen worden overlegd. DNB zal hierover een marginale toetsing verrichten. Het is primair de verantwoordelijkheid van de pensioenuitvoerder te beoordelen of aan alle voorwaarden wordt voldaan voor een internationale waardeoverdracht.
 
De Q&A is hier te vinden.  
 
 

 

> Terug naar de Nieuwsbrief