Kortingen pensioenfondsen

Nieuwsbericht
Datum 5 maart 2013

68 pensioenfondsen rapporteren aan DNB een korting per 1 april 2013.

In totaal 68 pensioenfondsen hebben in hun rapportage aan DNB aangegeven per 1 april 2013 te moeten korten op de pensioenen. Dit heeft DNB 19 februari bekendgemaakt na de indiening van de evaluatie herstelplannen door pensioenfondsen. De korting op de pensioenen is noodzakelijk om eind 2013 voldoende hersteld te zijn. Dat wil zeggen om uit herstel te zijn, moeten pensioenfondsen eind 2013 een dekkingsgraad van minimaal ongeveer 105% hebben. De kortingen treffen niet alleen gepensioneerden; ook de opbouw van werkende deelnemers wordt verlaagd.

DNB heeft alle fondsen die per 1 april 2013 moeten korten vóór 1 maart 2013 geïnformeerd over haar oordeel over de gerapporteerde korting. De andere fondsen in herstel ontvangen vóór 1 mei 2013 bericht over de evaluatie herstelplannen. In mei zal DNB de resultaten van deze beoordeling op sectoraal niveau bekend maken.

Naar aanleiding van Kamervragenheeft staatssecrataris Klijnsma van Sociale Zaken en werkgelegenheid een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij onder meer ingaat op het al dan niet bestaan van een verband tussen behaalde rendementen van een fonds en de noodzaak te moeten korten.  

 

> Terug naar de Nieuwsbrief