In gesprek met DNB: seminar voor middelgrote en kleine pensioenfondsen

Nieuwsbericht
Datum 2 mei 2012

In de nieuwe toezichtaanpak van DNB, FOCUS!, wordt bij de middelgrote en kleine pensioenfondsen een wat andere werkwijze gevolgd dan bij de grote pensioenfondsen. Om die werkwijze nader toe te lichten, vindt op 26 en 28 juni 2012 op het kantoor van DNB een seminar plaats voor de middelgrote en kleine pensioenfondsen.

Agenda

Pensioenfondsen bepalen de agenda
Tijdens het seminar wil DNB de bestuurders daarnaast de mogelijkheid geven om over onderwerpen naar keuze in gesprek te gaan met DNB. Daarom wordt een beroep gedaan op de bestuurders om onderwerpen aan te dragen. Zo kan DNB deze middagen zoveel mogelijk inrichten naar de behoeften van de betreffende fondsen. Pensioenfondsbestuurders kunnen suggesties voor onderwerpen sturen naar: Seminarmkp@DNB.nl.
 
In verband met beperkte zaalcapaciteit worden twee identieke middagen georganiseerd. De uitnodiging voor de fondsen volgt zo spoedig mogelijk. In de uitnodiging staat ook op welke dag uw pensioenfonds is uitgenodigd. Dit seminar is niet bedoeld voor middelgrote en kleine pensioenfondsen die volledig zijn verzekerd of die in liquidatie zijn. Voor die pensioenfondsen geldt een andere werkwijze, en zij worden hier bij gelegenheid separaat over geïnformeerd.

 

 

> Terug naar de nieuwsbrief